Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Diepsloot is een van de vele townships van Johannesburg in Zuid-Afrika. De jeugdwerkloosheid ligt hier boven de 60%. We ondersteunen jonge professionals om succesvol een professional of ondernemer te worden door 1% van onze inkomsten en tijd te delen voor educatie, workshops en andere activiteiten.

Partnership met Net4kids

Freeday werkt samen met Net4kids. Net4kids is de kinderhulporganisatie voor bedrijven. Net4kids maakt het mogelijk voor kwetsbare, maar getalenteerde jongens en meisjes wereldwijd, onze volgende generatie, om hun volledige potentieel te bereiken. Dit door ondernemers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen de macht te geven met hun 1% For the Next Generation CSR-programma.

Het principe is even krachtig als eenvoudig: Freeday zet ​​1% van zijn winst en tijd ten behoeve van een project. Wat we doen is gebaseerd op de behoeften van de studenten in Diepsloot, Zuid-Afrika.

Unlock Human Potential

Freeday ondersteunt het ‘Skills Development’ project. Dit project komt voort uit de samenwerking tussen Net4kids en Rhiza. Rhiza is de lokale samenwerkingspartner in Zuid Afrika. Het project richt zich op jong volwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar in Diepsloot. Dit is een township bij Johannesburg in Zuid Afrika. Binnen dit project krijgt jong talent beroepsonderwijs aangeboden dat aansluit op de behoeften van de lokale arbeidsmarkt. Het onderwijs omvat trainingen zoals financiële administratie, IT, ondernemers-skills en marketing. De trainingen vergroten de kans op het vinden van een baan, of in het succesvol opstarten van een onderneming. Deze nieuwe ondernemingen zorgen ook weer voor meer arbeidsplekken in de townships.

In 2021, heeft Freeday 20 jongvolwassenen tussen 18 en 35 geholpen om te starten met een Systems Development programma, het hoogst aangeboden level. Hiervan hebben 16 jongeren de curses afgerond. Lees meer over alle prestaties in het jaaroverzicht van 2021.

De trainingen en de ontwikkeling van ondernemers en bedrijven worden in lokale business hubs georganiseerd. Dit zijn business centers met kantoorfaciliteiten, waar ook de opleiding en trainingen worden georganiseerd.

Bij Freeday zijn wij overtuigd dat het ondersteunen van eigenaarschap van de lokale gemeenschap helpt om het zogenaamde Ripple Effect te realiseren. Meer en meer mensen kunnen zo hun talenten ontplooien. Of worden positief beïnvloed of raken geïnspireerd door de uitkomsten van dit project.

Dit sluit naadloos aan bij onze missie: Unlock Human Potential.